Der Afghanistan-Blog 2017Im Mai 2017 geht's nach Afghanistan. Via Dubai.

Kabul - Mazar - Balkh - Samangan - Herat - Bamyan - Kabul - Dubai

Die Route